Rozřazovací test / Placement test

Před přihlášením do kurzu je třeba vyplnit rozřazovací test.
Jakmile obdržíme výsledek Vašeho testu, budeme Vás kontaktovat a domluvíme si s Vámi termín schůzky.

Vyplňte prosím následující údaje / Please fill in the following details:
Vyberte jazyk / Language to study: Angličtina / English Němčina / German
Jméno / Name:
Příjmení / Surname:
Adresa / Address:
Město / Town:
PSČ / Postcode: Zadávejte prosím bez mezer. např: 54941 / Please enter without spaces, e.g 54941
Telefon / Phone number: Zadávejte prosím bez mezer. např:603231588 / Please enter without spaces, e.g. 603231588
Email:
Preferoval bych / I would prefer: celoroční kurz všeobecného jazyka / one-year general course
konverzaci s rodilým mluvčím / conversation with a native speaker
výuku o prázdninách / summer holiday course
přípravu na zkoušky / exam preparation
obchodní angličtinu / Business English
individuální výuku / individual course
firemní výuku / company course
nevím / I don’t know

Vaše osobní údaje budou sloužit výhradně pro naši komunikaci s Vámi.
Pokud si přejete vrátit se na naše webové stránky, stačí kliknout na logo naší školy nahoře.