Motto

Informace o webu

                    

Autorská práva

   

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.quatro.cz je společnost Quatro Language School s.r.o., Sídlo společnosti:

náměstí T.G. Masaryka 1278, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 24309940, DIČ: CZ24309940. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 195233, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

   

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.quatro.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

   

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

   

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.quatro.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

        

Ochrana dat

   

Prohlášení o ochraně osobních údajů

   

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také “GDPR”) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

   

Správce

   

Quatro Language School s.r.o., sídlem náměstí T.G. Masaryka 1278, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 24309940, DIČ: CZ24309940. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 195233.

   

Kontaktní údaje správce

   

Email: studio@texpro.cz, Texpro s.r.o., Parkány 347, 54701 Náchod, IČ: 48150959, DIČ: CZ48150959, +420 491 814 676, texpro@texpro.cz, jednotlivé žádosti dle GDPR zde.

   

Účel zpracování osobních údajů

   

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

   

Seznam osobních údajů, které mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:

   

  •         Jméno a příjmení
  •         E-mailová adresa
  •         Společnost, v případě poptávky služeb
  •         Telefonní číslo

        

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a můžete tento souhlas kdykoliv v budoucnu odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální popř. automatizované.

   

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

   

Doba uložení Vašich osobních údajů

   

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu neurčitou, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

   

Zdroje pro získání osobních údajů

   

Správce získává osobní údaje prostřednictvím poptávkového a kontaktního formuláře, dále z rozřazovacího testu. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, a to prostřednictvím především obchodní činnosti pracovníků správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

   

Zpracování osobních údajů uvedených na poptávkovém formuláři

   

Odesláním poptávkového formuláře jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách. Tento souhlas jste udělili na neurčitou ode dne odeslání poptávkového formuláře a můžete jej kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu můžete provést písemně na kontaktní adrese či e-mailem.

   

Další zpracovatele osobních údajů

   

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může správce využít zpracovatele:

Texpro s.r.o., Parkány 347, 54701 Náchod, IČ: 48150959, DIČ: CZ48150959, +420 491 814 676, texpro@texpro.cz

  • Správce webových stránek   

KÖHLER TAX s.r.o., Deštné v Orlických horách 329, 517 91 Deštné v Orlických horách, IČO: 06436382, DIČ: CZ06436382

  • účetní a daňová kancelář
  • zpracovává údaje o klientech školy   

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

   

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoliv můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést písemně na kontaktní adrese či e-mailem.

    Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

   

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístupu ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem.

   

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy naší povinností je takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti nebo oprávněný zájem správce.

    Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem.

   

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu popř. doplnění Vašich osobních údajů správce a to prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem.

   

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem.

   

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem.

   

Kódy třetích stran

   

Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

   

Universal Analytics

   

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Universal Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

   

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

   

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

   

  

Cookies

   

Webové stránky www.quatro.cz využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem PC, tabletu nebo smartphonu. Některé z těchto souborů jsou nezbytné pro optimální fungování stránek, jiné nám pomáhají webové stránky analyzovat nebo nám umožňují zajistit lepší uživatelský zážitek (zapamatovat si uživatele a uspořádat obsah stránek dle jeho preferovaných zájmů, což vede k ulehčení prohlížení stránek uživatelem).

   

Tyto stránky používají jak dočasné soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení uživatele jen po dobu trvání relace, tak trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele v závislosti na nastavené době existence konkrétního souboru cookie.

   

Cookies použité na stránkách

   

Google Analytics - analytické účely

   

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookies ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

   

Kromě vytváření přehledů o statistice využití webových stránek lze Universal Analytics společně s některým ze souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

   

Další informace o souborech cookie služby Analytics a ochraně osobních údajů.

   

Nastavení (odstranění) cookies

   

Cookies jsou ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povoleny. Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí provést potřebná nastavení ve svém internetovém prohlížeči. Více informací o tom, jak zapnout a vypnout soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nápovědě ve vašem prohlížeči.

   

Nastavení zákazu použití cookies může znamenat omezení nebo nedostupnost některých funkcionalit těchto stránek.

   

Odkazy na jiné stránky

   

Na stránkách www.quatro.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

   

Změny v politice ochrany osobních dat

   

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

   

Chování Uživatelů

   

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

   

Odpovědnost a právní příslušnost

   

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

   

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

   

Prohlášení o přístupnosti

   

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

   

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

   

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008).

   

Doporučená rozšíření prohlížeče

   

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

   

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

   

Informace o autorovi webu

   

WWW stránky realizovala společnost Texpro s.r.o., Parkány 347, 54701 Náchod, IČ: 48150959, DIČ: CZ48150959. Prezentace je provozována na publikačním systému Texpro CMS. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat správce e-mailem na studio@texpro.cz.