Motto

Objednejte si ukázkovou hodinu

Vyplňte tento formulář a my se Vám ozveme s nabídkou vhodných termínů ukázkové hodiny.

Jméno a příjmení * Telefon * E-mail *
Video

Výuková metoda použitá v jazykových kurzech Quatra

Naše jazyková škola již léta používá svoji unikátní metodu, která má daleko od bezduchého vyplňování jednoho cvičení za druhým. Stačí půlrok a můžete se zapojit do jednoduché konverzace. I přes veškerou snahu lektorů a lektorek ale domácí příprava neodpadá. Věnujte ji trochu svého času a není nic, co by bránilo rozvoji jazykových znalostí a získání schopnosti domluvit se – objednat si v restauraci, zeptat se na cestu či si postěžovat u lékaře.   A to vše v cizím jazyce!


A jak že to vlastně vyučujeme?

 

1) Používáme PowerPointové prezentace, které usnadňují orientaci studentů v probírané látce během hodiny. Žádné skloněné hlavy do knížky. Knížka je pouze doplněk. Nezavíráme se, ale věnujeme pozornost jazyku a ostatním.

 

2) Pokyny k jednotlivým aktivitám říkáme jednoduše a srozumitelně. Pracujeme se zpětnou vazbou od studentů.

 

3) Konverzace probíhá ve dvojicích za pomocí sluchátek s mikrofonem. Kromě vašeho konverzačního partnera a lektora vás nikdo jiný neslyší, okolí vás neruší. Simulujeme tak reálný svět, na který se připravujete.

 

4) Nevyvoláváme studenty jednotlivě. Pracujeme jako skupina, tím odpadá jakýkoliv stres a ostych. Je nám jasné, že spousta studentů je již nějaký ten pátek ze školy. Díky tomu naši studenti bezprostředně reagují. A o tom to přece je.

 

5) Lektor má svá sluchátka, přepíná mezi dvojicemi studentů a pomáhá, opravuje, doplňuje. Citlivě a účinně.

 

6) Gramatiku vysvětlujeme, co možná nejstručněji. Tak abyste ji mohli začít okamžitě používat. Bez zbytečných okolků.

 

7) Novou látku po vysvětlení procvičuje nahlas celá skupinka společně a to několika „quatro“ způsoby. Nová látka se tím ukládá do aktivní paměti a v případě potřeby rychle naskočí. Žádné doplňování nudných cvičení, 60 % hodiny mluvíte vy. Tady platí, že kdo toho víc řekne, víc se naučí. 

 

8) Domácí příprava se skládá z poslechu nahrávek, které vám lektor zadá na konci každé lekce. Díky pravidelnému poslechu a našemu systému výuky se učíte jazyk mnohem rychleji.

 

9) Poslouchat můžete v autě, při uklízení nebo vaření. Nahrávky posloucháte několikrát za sebou, při nízké úrovni hlasitosti a minimálním soustředění. Jazyk tak vnímáte podvědomě, nenásilně, ale účinně.

 

10) Snazší už to nebude. Stačí se rozhodnout, že opravdu chcete umět cizí jazyk.

 

Víme, že to funguje. Přesvědčte se o tom také. 

 

 

A co se na metodě líbí našim lektorům?

 

Jana F.

„Určitě systém a návaznost jednotlivých učebnic. Jednu knížku se studenty projedeme, pak vezmeme jinou na stejné úrovni, v ní si vše zopakujeme a přihodíme něco navíc. Je to super, jak se všichni zlepšují.“

 

Lucie S.

„Když jsem zvažovala nastoupit jako lektorka do jazykové školy QUATRO, poprosila jsem o možnost zavítat do výuky a podívat se na práci lektorů. Zjistit více o metodě QUATRO. Hodina měla švih, ocenila jsem aktivní přístup lektora a studentů. Studenti si látku během hodiny několikrát procvičili. Po skončení výuky jsem šla poděkovat lektorce za možnost se hodiny účastnit a zeptala jsem se jí, jak dlouho skupina daný kurz navštěvuje. Na základě mých 16-tiletých zkušeností jsem tipovala dva roky a více. Lektorka mi vyrazila dech sdělením, že skupina studuje 6 měsíců. Byla jsem rozhodnuta. Dnes jsem v QUATRU již čtvrtým rokem a nelituji. Funguje to!“

 

Jana N.

„Na QUATRU se mi líbí to, že kurzy mají na sebe návaznost. To, co se naučíte v prvním roce u nás, se v dalším roce rozvíjí a doplňuje. Doplníte si slovíčka, gramatiku apod. Po prvním roce studia jste schopni základní konverzace. V dalším pokračování si vše opakujete a doplníte. Díky tomuto systému se studenti zlepšují rychleji.“

 

Michala B.

„QUATRO metoda je rozmanitá – má 4 pilíře. Větší část výuky tvoří konverzace, ale nechybí ani gramatika, poslech a čtení. Vše do sebe zapadá a student se na hodinách nenudí vyplňováním cvičení apod. Na hodinách je přátelská atmosféra.“

 

Denisa Š.

„Za mě je výhodou mluvení a poslech. Když studenti poslouchají doma nahrávky, je vidět, jak krásně se jim pak na hodině pracuje s novou látkou Ke cvičení připravuji konverzaci, aby všichni studenti aktivně mluvili. To je nejdůležitější. Učím začátečníky – ten pokrok díky mluvení a poslouchání je za jeden rok neuvěřitelný. Též bych vyzvedla, že v hodině se nejenom mluví a poslouchá ale také se probírá gramatika a nová slovní zásoba, bez ní by to taky nešlo.“

 

Jakub S.

„Mně samotnému se velmi líbí, že se ustupuje od zbytečně obsáhlého vysvětlování gramatiky. Ta se navíc vysvětluje velmi účelně – po částech. A po každé části následuje její natrénovaní za pomocí překladů a opakování. Student si vše postupně osvojí a v dalším průběhu hodiny mu už nedělá problémy probíranou látku používat při procvičování a jednoduché konverzaci. Většina knížek je navíc vyvážená. Je to mix gramatiky, poslechů, čtení a dostatku možností pro mluvení. Vše se prolíná, monotónnost chybí. Použití sluchátek je další plus navíc. Z pozice lektora musím říct, že to je geniální věc. Věřím, že účinně pomáhají odbourávat prvotní ostych u začátečníků, kteří nejsou zvyklí jazyk používat před někým cizím. Není důvod se něčeho obávat, rozmluví se všichni. A v pohodě.“